Centrul de Cercetare Drumuri si Aeroporturi

Produse/Servicii

 • Întocmirea de rapoarte de cercetare referitoare la o tematică dată, tematică ce se încadreaza în direcţiile de cercetare ale centrului.
 • Acordarea de buletine şi rapoarte de încercare, emise în conformitate cu Manualul Calităţii “Laboratorului de Drumuri” pe profilele autorizate (agregate naturale pentru drumuri; materiale pentru drumuri; drumuri):
   • încercări pe materiale
   • încercări de teren pentru verificarea calităţii execuţiei lucrărilor
   • încercări pe materiale şi produse noi
   • proiectarea de reţete de mixturi asfaltice
 • Realizarea de echipamente noi de laborator sub formă de prototip, folosite în laborator pentru activităţi de cercetare şi prestări servicii
 • Elaborarea sau revizuirea de normative, norme tehnice, standarde din domeniul rutier
 • Posibilitatea de participare în parteneriat la competiţii naţionale şi internaţionale pe cercetare în domeniul infrastructurii transporturilor
 • Organizarea de cursuri de perfecţionare în domeniul rutier – pe zona serviciilor educationale – avand în vedere baza materială de care dispune laboratorul de Drumuri:
   • cursuri de educatie continuă
   • cursuri de scurtă durată.

Cursurile se adresează inginerilor, tehnicienilor şi laboranţilor din domeniu care vor să se pună la punct cu noile reglementări în domeniu şi cu noile metode specificate în normele europene aplicabile în ţara noastră. 

Centrul de Cercetare Drumuri si Aeroporturi is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)| Partnerprogramm Theme