Centrul de Cercetare Drumuri si Aeroporturi

Acasă

          Centrul de cercetare “DRUMURI ŞI AEROPORTURI” a fost înfiinţat şi acreditat C.N.C.S.I.S. în anul 2003, de către Catedra de Drumuri şi Căi Ferate, actualmente Departamentul de Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţie, din Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri.

        Baza Centrului de Cercetare “DRUMURI ŞI AEROPORTURI” este Laboratorul de Drumuri, în decursul timpului membrii colectivului de drumuri contribuind semnificativ la dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale a laboratorului şi la recunoaşterea lui pe plan naţional şi internaţional. Dovadă stau contractele de cercetare şi prestări servicii, lista lucrărilor publicate în revistele de specialitate sau în volumele unor manifestări ştiinţifice din domeniul rutier precum şi programele şi temele de cercetare derulate pentru teze de doctorat. De asemenea, prin Centrul de Cercetare se desfăşoară o serie de teme de cercetare cu caracter fundamental, organizate în cadrul planului de învăţământ pentru studii masterale.

Laboratorul de Drumuri este autorizat de către Inspecţia de Stat în Construcţii ca laborator de grad II, ultima certificare fiind din anul 2010.

  Centrul de Cercetare “DRUMURI ŞI AEROPORTURI” are ca scop îmbunătăţirea cercetării în domeniul transporturilor şi infrastructurii rutiere în vederea construirii de drumuri şi piste de aviaţie sigure şi durabile.

Centrul de Cercetare Drumuri si Aeroporturi is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)| Partnerprogramm Theme