Centrul de Cercetare Drumuri si Aeroporturi

Direcţii

Centrul de cercetare “DRUMURI SI AEROPORTURI” are următoarele direcţii de cercetare:

 • cercetarea în laborator în vederea stabilirii calităţii materialelor rutiere: agregate, filer, lianti, mixturi asfaltice, geosintetice, alte materiale rutiere noi compozite;
 • studii de simulare prin modele experimentale de laborator pentru anticiparea comportării în timp a materialelor rutiere;
 • urmărirea comportării în timp pe sectoare experimentale – investigaţii de teren
 • cercetări privind noi mixturi asfaltice utilizate pentru structurile rutiere de aeroport
 • cercetări privind dezvoltarea de echipamente complexe de testare a materialelor din domeniul rutier
 • modelarea comportarii materialelor şi a structurilor rutiere folosind metoda elementului finit prin comparaţie cu rezultatele obţinute în laborator.

Cercetarea se desfăşoară în trei domenii:

 1. Cercetare de EXCELENŢĂ
 2. Cercetare pentru LUCRĂRI DE DIPLOMA, DISERTAŢIE, DOCTORAT
 3. Cercetare pentru TERŢI

LABORATORUL DE DRUMURI U.T.C.B., în cadrul Centrului de Cercetare poate acoperi următoarele domenii de cercetare:

 • cercetare fundamentală –determinarea caracteristicilor fundamentale ale mixturilor asfaltice şi dezvoltarea de modele de comportare a mixturilor asfaltice precum şi a altor materiale compozite rutiere;
 • cercetarea inovativă –încercări pe materiale noi, elaborarea de metode de încercare noi, precum şi aparate de încercare a materialelor folosite la drumuri (agregate, bitum, aditivi, separat, precum şi în cadrul unor mixturi asfaltice);
 • prestări servicii în domeniul cercetării comportării materialelor folosite la drumuri (ex. proiectare reţete noi, pentru care nu există standarde în România, structuri rutiere de aeroporturi);
 • încercări simple şi emiterea unor rapoarte de încercare pentru diverse materiale din zona drumurilor, pentru care laboratorul este autorizat ISC.

Centrul de Cercetare Drumuri si Aeroporturi is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)| Partnerprogramm Theme